Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

Tag :

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

   สวัสดีครับ ในบทที่แล้วเราได้พูดถึงการ Backup เว็บไซต์ของเราไปแล้วนะครับ ในบทนี้ก็จะมาต่อกันถึงการนำไฟล์ Backup กลับมาใช้ ซึ่งการนำไฟล์ backup กลับมาใช้นี้เราต้องพึ่งโปรแกรมเสริมในการแตกไฟล์ JPA นะครับ ซึ่งจะทำให้เราได้ไฟล์ติดตั้งเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมา เอาเป็นว่าไปดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าครับ

ก่อนอื่นเราต้องทำการดาวน์โหลดตัวแตกไฟล์ JPA ก่อนนะครับ โดยในที่นี้เราใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Akeeba eXtract Wizard นะครับ ที่ลิงค์ https://www.akeebabackup.com/download.html ดังรูป

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard
ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมในการแตกไฟล์ ก็ให้เพื่อนๆ ดาวน์โหลดมาก่อนนะครับ เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว เราก็จะได้ไฟล์ชื่อว่า SetupAkeebaExtractWizard.exe นะครับ ก็ให้เราทำการติดตั้งโปรแกรมได้เลยนะครับ ดังรูปที่.1

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.1

ให้เราคลิ๊ก Next นะครับ ก็จะมาที่รูปที่.2

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.2

เป็นการกำหนดพาทของโปรแกรมนะครับ ก็ให้เราคลิ๊ก Next นะครับ ก็จะมาที่รูปที่.3

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.3

ให้เรากำหนดชื่อโฟรเดอร์ที่เก็บนะครับ ก็ให้เราคลิ๊ก Next นะครับ ก็จะมาที่รูปที่.4

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.4

ให้เรากำหนดสร้าง icon ไว้เรียกใช้โปรแกรมนะครับ ก็ให้เลือกสร้างที่ desktop นะครับ จากนั้น ก็ให้เราคลิ๊ก Next นะครับ ก็จะมาที่รูปที่.5

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.5

จะเป็นการบอกรายละเอียดทั่วไปนะครับ ก็ให้เราคลิ๊ก Install นะครับ เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมและ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมาที่รูปที่.6

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.6

ให้ติ๊กถูกที่หน้าข้อ Launch "Akeeba eXtract Wizard" เพิ่มเปิดใช้งานโปรแกรมทันที จากนั้นก็คลิ๊กที่ Finish นะครับ เราก็จะเข้ามาที่โปรแกรม Akeeba eXtract Wizard ดังรูปที่.7

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.7

ในหน้า Akeeba eXtract Wizard นี้ ให้เรา Browse ไปยังไฟล์ ที่เรา Backup เว็บไซต์เอาไว้นะครับ จากนั้นก็คลิ๊กที่ Extract เพื่อแตกไฟล์ Backup ออกมานะครับ ดังรูปที่.8

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.8

เมื่อเราแตกไฟล์แสร็จแล้ว ก็จะพบกับหน้าดังรูปที่.9

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.9

ต่อมาให้เราไปที่พาทที่เก็บไฟล์ backup ไว้นะครับ เราจะเห็นว่าตอนนี้มีโฟรเดอร์ชื่อเดียวกับไฟล์ backup เกิดขึ้นมาแล้วนะครับ ดังรูปที่.10

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.10

ในโฟรเดอร์นี้ก็คือ โฟรเดอร์และไฟล์ เว็บไซต์ของเราทั้งหมดที่เรา backup ไว้นะครับและที่สำคัญในที่นี้จะมีโฟรเดอร์ installation เพิ่มขึ้นมาด้วย เพื่อให้เราสามารถนำไฟล์และโฟรเดอร์นี้ไปติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับ ดังรูปที่.11

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.11

   ตอนนี้เราก็ได้ชุดไฟล์และโฟรเดอร์ที่จะนำไปใช้ในการติดตั้งเว็บใหม่แล้วนะครับ หากเกิดกรณีเว็บจริงเสียหาย ก็นำเว็บ backup นี้ไปติดตั้ง ใหม่แทนเลยก็ได้นะครับ โดยให้เราอัพโหลดไฟล์และโฟรเดอร์ทั้งหมดไปไว้ในตำแหน่งเว็บไซต์นะครับ ในที่นี้เป็น localhost ก็จะจะวางไว้ที่โฟรเดอร์ htdocs ของเว็บเซิฟเวอร์ Xampp โดยเราเปลี่ยนชื่อโฟรเดอร์ของ joomla ที่จะนำมา reinstall มาเป็น ชื่อ re-install-web (หากเป็นงานจริงไม่ต้องมีโฟรเดอร์ย่อยแบบนี้ก็ได้นะครับ) ดังรูปที่.12

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.12

   จากนั้นก็ให้เราเรียกพาทของเว็บไซต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับ ในที่นี้ก็จะเป็น http://localhost/re-install-web นะครับเราก็จะถูก redirect ไปที่หน้าติดตั้งนะครับ พาทก็คือ http://localhost/re-install-web/installation/index.php ดังรูปที่.13

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.13

เราก็จะเข้ามาที่หน้า Pre-installation check นะครับ ในหน้านี้จะเป็นหน้า check ความต้องการของการติดตั้งนะครับ ก็ให้เรา next ต่อไปนะครับ เราก็จะมาที่หน้า Restoration of site's main database ดังรูปที่.14

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.14

ในหน้านี้ก็ให้เราใส่รายละเอียดของดาตาเบสลงไปนะครับจากนั้นก็คลิ๊ก Next เพื่อเชื่อมต่อดาตาเบสนะครับ ถ้าไม่มีอะไรฟ้องขึ้นมาในขั้นตอนนี้ เราก็จะเจอกับหน้า Database restoration ดังรูปที่.15

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.15

ถ้าเสร็จแล้วก็จะให้เราคลิ๊ก Next Step ได้เลยนะครับ เราก็จะมาที่หน้า Site Parameters ดังรูปที่.16

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.16

ในหน้านี้ให้เรากำหนดในส่วนของชื่อเว็บไซต์และ อีเมล์หลักที่จะใช้ในการติดต่อของ admin นะครับ หากไม่เปลี่ยนแปลงอะไร จากนั้นก็คลิ๊กที่ Next นะครับ เราก็จะมาที่หน้า Almost there ดังรูปที่.17

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.17

ในหน้านี้เราต้องลบโฟรเดอร์ installation ออกไปก่อนนะครับ โดยคลิ๊กที่ลิงค์ ดังรูปที่.17 เราก็จะพบกับหน้ายืนยันหลังจากที่ลบโฟรเดอร์ installation เรียบร้อยแล้วก็ให้คลิ๊กที่ Visit your site's front-end ดังรูปที่.18

Reinstall เว็บไซต์ Joomla ด้วย Akeeba eXtract Wizard

รูปที่.18

เมื่อเราคลิ๊ก Visit your site's front-end แล้วนั้นระบบก็จะ Redirect เราไปยังหน้าเว็บไซต์ทันทีนะครับ เท่านี้เราก็ Reinstall เว็บไซต์ของเราเสร็จแล้วนะครับ

เอาละครับ ตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับการ Reinastall เว็บไซต์มาใช้ใหม่ ว่ากันซะยาวเลย อย่าพึ่งเบื่อนะครับ เรื่องนี้สำคัญมากกับเว็บไซต์ หากเราไม่เข้าใจหรือไม่เคยทำ หากมีปัญหาเราจะไม่มีไฟล์ Backup และวิธีนำมาใช้ เราอาจจะลำบากได้ในภายหลังนะครับ ยังไงก็มี กันไว้ดีกว่าแก้ นะครับพี่น้อง วันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับ ไปกินข้าวดีกว่า ว่าซะยาวเลยเรา เริ่มหิวละ ไปละครับ 


ขอบคุณครับ
Webmaster JoomlaHitz.com (ริว)

รับทำเว็บไซต์  ดูแลเว็บไซต์  สอนทำเว็บไซต์ www.joomla-creative.com

 

 

 

Tag :

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

คุณอาจสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

2.png3.png7.png6.png1.png5.png
Today103
Yesterday503
This week1360
This month6787
Total237615

ผู้เข้าชม

1
Online
22 สิงหาคม 2562