28
Nov
2015

JoomlaHitZ รับทำเว็บ joomla ออกแบบเว็บ joomla Bootstrap Responsive ( จูมล่า) สอนใช้งาน joomla และ Extension สอนออกแบบ Template  ด้วยตัวเอง

การติดตั้ง Joomla 2.5.x

   สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของการติดตั้ง Joomla 2.5 กันก่อนนะครับ ซึ่งก็มีขั้นตอนคล้ายๆกับ Joomla 1.5 เราไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับ


1.ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องดาวน์โหลด Joomla 2.5 มาก่อนนะครับ ซึ่งในขณะนี้จะเป็นเวอร์ชั่น Joomla 2.5.4 นะครับ หลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้ว ก็ให้แตกไฟล์ลงไปในโฟรเดอร์ของ เว็บเซฟเวอร์ ในเครื่องคอม ได้เลยนะครับ ในที่นี้ผมใช้ Appserv ก็จะวางไว้ในโฟรเดอร์ www ของ Appserv นะครับ โดยมี sub floder ย่อย คือ demo โดยตั้งชื่อโฟรเดอร์ของ joomla 2.5 ว่า joomla25 ดังรูปที่.1รูปที่.1

2.พาทของเว็บไซต์เราก็คือ http://localhost/demo/joomla25 นะครับ แต่ช้าก่อน ก่อนที่เราจะติดตั้งนั้น เราต้องสร้างดาตาเบสขึ้นมาก่อนนะครับ เพื่อนๆสามารถดูวิธีการสร้างดาตาเบสใหม่ได้จากบทความ การสร้างฐานข้อมูลผ่าน phpMyAdmin นะครับ เมื่อเรามี ดาตาเบส หรือฐานข้อมูลแล้ว เราก็มาติดตั้ง Joomla 2.5 กันได้เลยนะครับ โดยให้เราเข้าไปที่ URL ของเว็บเบาเซอร์ ตามที่เราแตกไฟล์เอาไว้ ในที่นี้คือ http://localhost/demo/joomla25 นะครับ เราก็จะมาที่หน้าแรกของการติดตั้ง ดังรูปที่.2


รูปที่.2

3.ในหน้านี้ ให้เราเลือกภาษาสำหรับการติดตั้งนะครับ (เฉพาะการติดตั้ง เท่านั้นนะครับ ที่เป็นภาษาไทย ถ้าจะใช้ในเว็บไซต์เราต้องโหลดตัวภาษาไทย สำหรับ Joomla 2.5 เพิ่มเข้าไปอีกที ทีหลังนะครับ ) สรุป ก็ให้เลือก ภาษาไทย นะครับ แล้วคลิ๊กที่ Next ต่อได้เลยนะครับ เราก็จะมาที่ ตรวจสอบระบบก่อนการติดตั้ง ดังรูปที่.3รูปที่.3

4.ในหน้านี้จะเป็นการตรวจสอบความพร้องของระบบก่อนนะครับ ซึ่งปัญหาที่เจอกันบ่อยๆ ในการติดตั้งลงในเว็บไซต์จริง หรือในโฮสติ้ง นั้นก็คือในรายการที่ชื่อว่า configuration.php เขียนได้ นั้น ค่าที่ได้จะเป็น คำว่า ไม่ หรือ ตัวอักศรสีแดง นะครับ นั้นก็จะหมายความว่า ถ้าเราติดตั้งลงไปทั้งที่ค่าในบรรทัดนี้ยังเป็น คำว่า ไม่ หรือ ตัวอักษรสีแดง อยู่ ระบบของ joomla ก็จะไม่สามารถเซฟค่า config ต่างๆ ลงในไฟล์ configuration.php ของ Joomla 2.5 ได้นั้นเอง (จริงๆเราสามารถเซฟ config ต่างๆ ในตอนท้ายการติดตั้ง เพื่อนำไปคัดลอกลงในไฟล์ configuration.php ที่หลังก็ได้ครับ แต่อาจดูยุ่งยากสักหน่อย) วิธีแก้ ง่ายๆคือ ให้เราไปเปลี่ยนสิทธิ ( Permission) ในโฟรเดอร์ที่เก็บไฟล์และโฟรเดอร์ ของ Joomla 2.5 ให้มาเป็นค่า 777 นะครับ ดังรูปที่.4รูปที่.4

5.ในรูปที่.4 นั้นเป็นการแก้ไข permission ด้วยโปรแกรม FileZilla ที่โฟรเดอร์ joomla25 โดยคลิ๊กขวา ที่โฟรเดอร์ เลือกหัวข้อล่างสุด ที่ชื่อว่า file permissions เราก็จะเข้ามาที่หน้า Chang file attributes ก็ให้เปลี่ยนที่ค่า Numeric value: ให้เป็น 777 แล้วก็ ok นะครับ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะทำไในเซิฟเวอร์จริงหรือในโฮสติ้งของเว็บไซต์เราจริงๆนะครับ ในเครื่องคอมนี้ไฟล์ configuration.php จะสามารถเขียนทับได้อยู่แล้วนะครับ จากนั้นก็ให้เราคลิ๊กที่ ต่อไป นะครับ เราก็จะมาที่หน้า License ดังรูปที่.5รูปที่.5

6.ในหน้านี้จะเป็น หน้าลิขสิทธิ นะครับ ให้เราคลิ๊ก ต่อไป ได้เลยนะครับ เราก็จะมาที่หน้า การตั้งค่าฐานข้อมูล นะครับ ดังรูปที่.6รูปที่.6

7.ในหน้านี้จะเป็นการกำนหดการเชื่อต่อกันฐานข้อมูล หรือ ดาตาเบส ของเรานะครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ

7.1 ชนิดของฐานข้อมูล โดยปกติส่วนมาก จาก Joomla 1.5 นั้นเราจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็น Mysql นะครับ แต่พอเป็นเวอร์ชั่น Joomla 2.5 ค่าเริ่มต้น กลับเป็น Mysqli นะครับซึ่งในส่วนนนี้ผมจะกล่าวอีกทีในบทต่อไปนะครับ แต่ให้เราเลือกที่ Mysqli นะครับ
7.2 ชื่อโฮส เป็นชื่อของเว็บไซต์ดาตาเบส โดยค่าปกติก็คือ localhost ให้เราใช้ค่าเดิมได้เลย
7.3 ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล โดยปกติก็จะชื่อ root สำหรับเว็บเซิฟเวอร์ในคอมพิวเตอร์นะครับ ถ้าเป็นโฮสจริง ก็จะขึ้นอยู่กับที่เราสร้างในดาตาเบสของโฮสติ้งนะครับ
7.4 รหัสผ่าน ก็จะเป็นรหัสที่เราสร้างไว้ในตอนติดตั้งเว็บเซอร์เวอร์
7.5 ชื่อฐานข้อมูล ให้ใส่ชื่อฐานข้อมูลหรือดาตาเบสที่เราสร้างไว้ลงไปนะครับ
7.6 คำนำหน้าตาราง หรือ Prefix เป็นการกำหนดชื่อหน้าของตารางดาตาเบส ไว้แยกตารางในกรณีที่มี joomla หลายตัวในดาตาเบสตัวเดียวกัน โดยต่อท้ายด้วยเครื่องหมาย _ (ขีดล่าง) เสมอนะครับ
7.7 หากเคยติดตั้งจูมล่าแล้ว
7.7.1 สำรองฐานข้อมูล เป็นการทำการสำรองตารางฐานข้อมูลหากในกรณีมีตารางฐานข้อมูลชื่อเดียวกัน (โดยปกติถ้าเราตั้งค่า คำนำหน้าตาราง (prefix) ต่างกัน ก็จะไม่สามารถทับกันได้อยู่แล้วนะครับ) แต่ถ้าเหมือนกันก็จะทำตารางสำรองขึ้นมานะครับ
7.7.2 ลบทิ้ง หากพบว่ามีอยู่แล้วก็จะทำการลบทิ้งนะครับสำหรับตารางฐานข้อมูลเดิม
8.จากนั้นเมื่อกำหนเรียบร้อยแล้ว ก็คลิ๊กที่ ต่อไป ได้เลยนะครับ เราก็จะไปที่หน้า การตั้งค่า FTP ดังรูปที่.7รูปที่.7

ในหน้า การตั้งค่า FTP นี้ เป็นการกำหนดค่าการเชื่อมต่อการอัพโหลดไฟล์กับ Joomla นะครับ แต่เราไม่ต้องใช้ เพราะโดยปกติเราจะสามารถอัพโหลดไฟล์ผ่านทาง FTP Program ต่างๆอยู่แล้ว นะครับ เช่น FileZilla เป็นต้น ก็ให้เราข้ามไปได้เลยโดยการกดที่ ต่อไป นะครับ เราก็จะมาที่หน้า ตั้งค่าหลักของเว็บ ดังรูปที่.8รูปที่.8

9.ในหน้านี้จะเป็นการกำหนดค่าเบื้องต้นของเว็บไซต์นะครับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
9.1 ชื่อเว็บ เป็นการกำหนด ไตเติลของเว็บไซต์นะครับ ซึ่งจะแสดงในหน้าเว็บแล้วในส่วนของ admin
9.2 อีเมลของคุณ กำหนดอีเมล์ที่จะใช้นะครับ ในที่นี้ก็จะเป็นอีเมล์หลักในการติดต่อผ่าน user admin และในส่วนเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับ
9.3 ชื่อเข้าระบบของผู้ดูแล โดยปกติ joomla 1.5 จะกำหนดชื่อของผู้ดูแลระบบแบบตายตัว โดยใช้ชื่อ admin แต่สำหรับ Joomla 2.5 สามารถให้เราเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลระบบ ตามที่เราต้องการได้นะครับ
9.4 รหัสผ่านผู้ดูแล และ ยืนยันรหัสผ่านผู้ดูแล ให้เรากำหนดรหัสผ่านและใส่ซ้ำลงไปในช่องยืนยัน อีกทีนะครับ
9.5 เลือกข้อมูลตัวอย่าง เป็นการเลือกที่จะให้ติดตั้งข้อมูลตัวอย่างหรือไม่ หากต้องการ ก็คลิ๊กที่ปุ่ม ติดตั้งข้อมูลตัวอย่าง (ในกรณีถ้าเราจะทำเว็บไซต์งานจริงของเราแล้ว ไม่แนะนำให้ลงข้อมูลตัวอย่างลงไป เพราะจะทำให้เรางง กับการกำหนดค่าที่มีอยู่แล้ว ถ้าต้องการมีไว้ดูเปรียบเทียบ แนะนำให้ ลงใน joomla อีกตัว ที่ไม่ใช้เว็บไซต์งานของเรา แล้วค่อย เปิดดูเปรียบเทียบนะครับ) ในกรณีนี้ผมทำเป็นตัวอย่าง ก็จะกด ติดตั้งข้อมูลตัวอย่างนะครับ

10.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็คลิ๊กที่ ต่อไป นะครับ เราก็จะมาที่หน้า เสร็จสิ้น ดังรูปที่.9รูปที่.9

ในหน้านี้ เป็นการสิ้นสุดการติดตั้ง นะครับ โดยให้เราเลือก ลบโฟรเดอร์ installation ก่อนนะครับ เพื่อลบโฟรเดอร์ของการติดตั้ง จากนั้นก็ให้เราเลือกว่าจะไปในส่วนไหนระหว่าง หน้าเว็บไซต์ ดังรูปที่.10รูปที่.10

ส่วนในหน้า administrator นั้น ดังรูปที่.11รูปที่.11

ในการเข้าหน้า administrator ในครั้งต่อไป ก็ให้เราพิมพ์ administrator ต่อจะพาทของเว็บเรานะครับ ในที่นี้ก็คือ http://localhost/demo/joomla25/administrator นั้นเอง

ในบทต่อไปเราจะมาดูว่า ทำไมในการติดตั้งนั้น ในส่วนดาตาเบส จะต้องเป็น Mysqli แล้วมันแตกต่างกับ Mysql ยังไง รอติดตามนะครับ


ขอบคุณครับ
Webmaster

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found
Powered by Komento


Download
Joomla! 3
English Full Package 


Download 
Joomla! 3 upgrade
packages


Download
THAI Language
Joomla 3.4.x


Download

XAMPP Web Server
1.8.3 

  1. บทความ ล่าสุด!
  2. คอมเมนท์ ล่าสุด!
  3. เว็บบอร์ด ล่าสุด!
  4. ไฟล์ดาวน์โหลด ล่าสุด!
สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย PhocaCart  บทที่ 2 Country
สวัสดีครับ ผ่านไปแล้วในส่วนของ Options ของ...
สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย PhocaCart Install และ Option ตอนที่1-2
สวัสดีครับ เราจะมาต่อกันเรื่องของ การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย...
สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย PhocaCart Install และ Option ตอนที่1-1
สวัสดีครับ ถ้าพูดถึงการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นระบบร้านค้านั้น ในส่วนของ...
ชิวๆ กระดิ่งแมว กับ OSYoutube
สวัสดีครับ พอดีกำลังนั่งทำงานอยู่เกี่ยวกับการเพิ่ม Youtube...
Guest - Peter
That's very wonderful post. I get new quality information. I am totally impresse...
Guest - ริว
ทดสอบ comment
  • No posts to display.

ข่าวสาร Joomla

Joomla! 3.4.5 ออกแล้ว
โปรเจค Joomla! มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทำการเปิดตัว Joomla! 3.4.5 ออกมา ซึ่ง Joomla! 3.4.5 นี้ เป็นรุ่นที่ได้รับการแก้ไขเรื่องความปลอดภัย สำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x ของ...
Joomla! 3.4.4 ออกแล้ว
โปรเจค Joomla! มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทำการเปิดตัว Joomla!...
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา OSEDA 2015
สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) ขอเชิญร่วมงาน OSEDA 2015...

แนะนำส่วนต่างๆของ Joomla

มารู้จัก User Manager กันครับ
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการจัดการ Users ด้วย User Manager ซึ่งเป็นการจัดการที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างเนื้อหาเลยก็ว่าได้ เอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยครับ
ข้อมูลดีๆ ที่  System Information
สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของรายละเอียดของเว็บไซต์กันนะครับ ว่าเราสามารถดูได้จากที่ไหน และการตรวจสอบ...
มาทำการ Purge Expired Cache กันครับ
สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของ Cache กันอีกสักนิดนะครับ...

ขั้นตอนการใช้งาน Joomla

No.3 การติดตั้ง Xampp
สวัสดีครับ หลังจากที่เราได้รู้ขั้นตอนการดาวน์โหลด Webserver Xampp มาแล้ว ซึ่งจะนำมาใช้กับ Joomla 3.4.4 ต่อจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับ...
No.2 การดาวน์โหลด Xampp
ในบทที่ 2 นี้ ผมจะขอแนะนำการดาวน์โหลดเจ้าตัว...
No.1 Web Server Xampp คือ อะไร
สวัสดีครับ เรามาเริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla กันนะครับ...
ติดตั้งภาษาไทย ใน Joomla 3.0.x
สวัสดีครับ หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้ง และได้ทำการทดลองอัพเกรด joomla...

เทคนิคการใช้งาน Joomla

Upgrade Joomla 2.5 to Joomla 3.x
สวัสดีครับ ช่วงนี้ joomla 3.0.x กำลังมาแรงจริงๆ...
กำหนด Directory Permissions  777 ใน Joomla 3
สวัสดีครับ หลังจากที่เราได้ลองติดตั้ง Joomla 3.0.x...

การแก้ปัญหา Joomla

fix Magic Quotes GPC ให้เป็น Off
สวัสดีครับ ตอนนี้เพื่อนๆหลายคนก็คงอยากที่จะได้ลองเล่นกับ...
New Extension Error in Admin Page
สวัสดีครับวันนี้ขอนอกประเด็นนิดนึงนะครับ พอดีมีเพื่อนๆได้เมล์มาถามผมว่าควรทำไงดี...

Components Joomla

User and User Group ใน K2
สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกนะครับ ช่วงนี้เนื้อหาของ K2 อาจจะเยอะหน่อยนะครับ แต่ก็คงเป็นรายละเอียดเล็กน้อยแล้วสำหรับในบทนี้...

Module Joomla

2 คอลัมสไตร์ content ด้วย Xpert Contents
สวัสดีครับ มีเพื่อนๆสอบถามกันมามากถึงการทำ การแสดงเนื้อหา Content แบบเว็บดังๆ เช่น Mthai หรือ...
แชร์ Social ด้วย JT Yandex share
สวัสดีครับ ช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆเลย ทำอะไรก็อึดอัดไปหมด (หรือเพราะเราเริ่มอ้วนป่าวหว่า!...
สร้างเมนูง่ายๆกับ Menu Accordeon CK
สวัสดีครับ วันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องของโมดูลกันนะครับ โดยปกติแล้วการทำเมนูในหน้าเว็บไซต์นั้นจะมีอยู่ 2...
สร้าง Tabs ง่ายๆด้วย Tabs GK4 / GK5
สวัสดีครับ มีเพื่อนๆถามมากันมากในเรื่องของ Tab ในหน้าแรกของเว็บ...

Plugin Joomla

ชิวๆ กระดิ่งแมว กับ OSYoutube
สวัสดีครับ พอดีกำลังนั่งทำงานอยู่เกี่ยวกับการเพิ่ม Youtube ลงในบทความ เหลือบไปเห็นโฆษณาตัวนึ่งที่เป็นของธนาคารแห่งหนึ่ง ที่มีผู้ชายเข้าไปบอกชอบผู้หญิงแล้วโดนปฏิเสธ แล้วบอกว่า ทำชีวิตให้เป็นเรื่องง่าย...

พื้นฐานเทมเพลต

การตัดเว็บด้วย PhotoShop
สวัสดีครับ หลังจากที่เราได้ดูในเรื่องของ Div และ css...
พื้นฐานการใช้งาน css
สวัสดีครับ หลังจากที่ผมได้แนะนำการสร้าง Div...
พื้นฐานการสร้าง Div set
สวัสดีครับ หลังจากที่เราได้พอนึกถึงรูปแบบของการออกแบบเว็บไซต์ไปแล้วนั้น ในบทนี้จะเป็นการเขียน...
รูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ Template
สวัสดีครับ หลังจากที่เราได้ทราบถึงองค์ประกอบพื้นฐานในเว็บไซต์ และการเลือกใช้เทมเพลทหลัก...

E-commerce Joomla

สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย PhocaCart  บทที่ 2 Country
สวัสดีครับ ผ่านไปแล้วในส่วนของ Options...
สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย PhocaCart Install และ Option ตอนที่1-2
สวัสดีครับ เราจะมาต่อกันเรื่องของ การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย...
สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย PhocaCart Install และ Option ตอนที่1-1
สวัสดีครับ ถ้าพูดถึงการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นระบบร้านค้านั้น ในส่วนของ...
การตั้งค่า Configuration Virtuemart 3
สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเริ่มต้นการใช้งาน Joomla...