การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

Tag :

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

สวัสดีครับ หลังจากที่เราได้ตั้งค่าเริ่มต้น ในการทีเราจะทำเว็บไซต์ 2 ภาษแล้วนั้น ในบทนี้ เราจะมาทำการสร้างเมนู เพื่อรองรับการเลือกใช้งานในแต่ละภาษากันนะครับ รวมถึง การสร้าง Module ที่ชื่อ Language Switcher เพื่อใช้ในการกดสลับภาษานั้นเอง เราไปดูกัยต่อเลยครับ

จากบทที่แล้ว เราได้ตั้งค่าเริ่มต้นในส่วน Content Language และ System - Language Filter. แล้วนั้น ต่อมาให้เราไปในส่วน Menu เลือกที่ Manage แล้วเลือกที่ New ดังรูปที่.1

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.1

ในหน้า Menus: Add นี้ เราจะทำเมนูหลัก สำหรับ สำหรับภาษาไทย ก่อนนะครับ ให้เราใส่ชื่อเมนู Title และ Menu Type (ใน Menu Type ให้ใส่ตัวอักษรต่อเนื่องกันนะครับ) ดังรูปที่.2

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.2

จากนั้นก็ทำการ Save นะครับ และ New ทำอีกครั้งสำหรับเมนูภาษาอังกฤษนะครับ ดังรูปที่.3

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.3

ตอนนี้เราก็จะได้เมนูขึ้นมาดังรูปที่.4

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.4

ต่อมาเราจะมาสร้างหน้าแรก ของเมนู Main Menu-TH กันนะครับ โดยให้เลือกที่ Menus ไปที่รายการ Main Menu-TH เลือกที่ Add New Menu Item นะครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้า Menus: New Item ดังรูปที่.5

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.5

โดยให้เรากำหนดดังนี้

Menu Title : กำหนดชื่อเมนูโดยตั้งเป็นภาษาไทย

Alias : จะตั้งเลยก็ได้ครับให้ตรงกับ Title ก็ได้ครับ

Menu Item Type : เลือกประเภทเมนู (เราใช้ Featured Articles )

Default Page : กำหนดในเมนูนี้เป็นหน้า Default ของเมนู (หน้าเริมต้นของเมนูนะครับ)

Language : กำหนดให้เป็นเมนูของ ภาษาไทยนะครับ

จากนั้นก็ทำการ Save เราก็จะได้ดังรูปที่.6

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.6

เราจะได้รายการหน้าแรกของเมนู ภาษาไทยแล้วนะครับ ต่อมาก็ให้ทำแบบเดิมกับเมนู Main Menu-EN นะครับ ดังรูปที่.7

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.7

ในส่วน Alias เราจะใช้เป็น home ตาม Title ไม่ได้ เนื่องจากมเนู Home ของ Main Menu ถูกใช้ไปแล้ว ให้เราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น homepage เป็นต้นนะครับ จากนั้นก็ทำการ Save ครับ เราก็จะได้ดังรูปที่.8

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.8

เราจะเห็นรายการเมนู Home ซึ่งเป็นเมนูหลักของ Main Menu-EN นะครับ ต่อไปเราจะทำการ Associations เมนูหลักทั้ง 2 ภาษาให้เชื่อมกันนะครับ โดยให้เราคลิ๊กกลับเข้าไปที่เมนู Home ของ Main Menu-EN อีกครั้งนะครับ ( เราไม่สามารถทำ Associations ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำดาร Save เมนูนะครับ) ดังรูปที่.9

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.9

ให้เราไปที่แท็บ Associations แล้วให้เราเลือกเมนูของ Mian Menu-TH ที่เราจะเชื่อมต่อกับเมนู Home นี้ ในที่นี้ก็คือเมนู หน้าแรก นั้นเองครับ จากนั้นก็ทำการ Save เราก็จะได้ดังรูปที่.10

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.10

เราจะเห็นว่าในรายการเมนู Home นั้นจะมีการแจ้งว่าได้ทำการ Associations กับเมนู TH ให้แล้วนะครับ

 

   การทำ Associations นั้น จะเป็นการกำหนดให้แมนูของแต่ละภาษา เชื่อมเข้าหากัน หรือเทียบกัน ทำให้เวลาเรายู่ที่หน้าเมนูไหน เวลสลับภาษา ก็จะยังคงอยู่ในหน้านั้นของอีกภาษา เช่น ถ้าเราอยู่ในหน้า เกี่ยวกับเรา หากคลิ๊กสลับภาษา เราก็จะยังคงอยู่ในหน้า About Us นั้นเอง

 

การสร้าง Module Language Switcher

จากนั้นให้เราไปที่ Module เลือก New ดังรูปที่.11

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.11

ในรายการ New Module นี้ ให้เราเลือกที่ Language Switcher ดังรูปที่.12

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.12

เราก็จะเข้ามาที่หน้า Modules: Language Switcher ดังรูปที่.13

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.13

   ให้เราตั้งชื่อ Title ของ Module นะครับ และทำการเปิดใช้งาน Module โดยที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้รูปแบบ ปกติ หรือเป็น ดรอบดาวน์ ริสรายการลงมา (ใช้เป็นปกติก็คือรูปธงนะครับ) จากนั้นก็ทำการ Save นะครับ (Module ตัวนี้ต้องแสดงทั้ง 2 ภาษาเราจึงยังคงเลือกในหัวข้อ Language เป็น All นะครับ จากนั้นลองไปดูทีหน้าเว็บไซต์ เราก็จะได้ดังรูปที่.14

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.14

จากนั้นให้เราลองคลิ๊กสลับภาษาดู เราก็จะได้ดังรูปที่.15

การสร้างเมนู 2 ภาษา ใน Joomla และ Module Language Switcher

รูปที่.15

   ข้อความด้านบนก็คือ Site name ที่เรากำหนดในส่วนของ Content Language ในแต่ละภาษา ทำให้เวลาเราเปลี่ยนภาษา ข้อความก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับ แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำในส่วนของ Module Menu ไว้ในบทต่อไป เราจะมาสร้าง Module MENU กันต่อนะครับ

 

ขอบคุณครับ
Webmaster JoomlaHitz.com (ริว)

 

รับทำเว็บไซต์  ดูแลเว็บไซต์  สอนทำเว็บไซต์ www.joomla-creative.com

 

 

Tag :

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

คุณอาจสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

2.png3.png7.png6.png0.png3.png
Today91
Yesterday503
This week1348
This month6775
Total237603

ผู้เข้าชม

5
Online
22 สิงหาคม 2562